Bekendmaking
08 aug

Verleend: Van Boekerenweg 3 StadskanaalBurgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken het volgende bekend over de uitgebreide voorbereidingsprocedure: Verleende omgevingsvergunning voor het veranderen van een vergistinginstallatie aan de Van Boekerenweg 3 in Stadskanaal.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, bouwen van een bouwwerk, veranderen van een inrichting en aanleggen of veranderen van een inrit.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 augustus tot en met 19 september 2012 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen, of via www.ruimtelijkeplannen.nl waar het te vinden is onder NL.IMRO.0037.OV1202-vs01.

U wilt reageren?

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen. Uw beroepsschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.