Bekendmaking
15 aug

Van rechtswege verleend: Gedempte Vleddermond StadskanaalOp 10 augustus 2012 is de volgende omgevingsvergunning van rechtswege verleend: Gedempte Vleddermond ongenummerd, kadastraal perceel Onstwedde B 10865, 9502EH Stadskanaal, het bouwen van een opslagruimte en aanleggen van een uitrit.

Tegen de van rechtswege verleende vergunning kan een belanghebbende op grond van het bepaalde in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende zes weken na de dag van bekendmaking (dat is de dag van verzending van de beschikking aan de aanvrager) van deze vergunning bij ons college een bezwaarschrift indienen. Op grond van het bepaalde in artikel 6:5 Awb wordt een bezwaarschrift ondertekend en bevat het tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar.

De werking van de van rechtswege verleende vergunning wordt opgeschort totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken of, indien een bezwaarschrift is ingediend, op dit bezwaarschrift een beslissing is genomen.

De stukken liggen tot en met 21 september 2012 ter inzage bij de balie van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer op het gemeentehuis van Stadskanaal. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Doornkamp via 0599 631 434.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.