Bekendmaking
01 aug

Ontwerp omgevingsvergunning Herziening 2006 bestemmingsplan Bedrijvenpark Stadskanaal - Gedempte Vleddermond 3Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten: 

  • bouwen van een bouwwerk
  • maken, aanleggen of veranderen van een uitweg
  • handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening met een ruimtelijke onderbouwing vvgb/tijdelijk

Met deze omgevingsvergunning wordt het uitbreiden van een winkelpand aan de Gedempte Vleddermond 3 in Stadskanaal mogelijk gemaakt.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

De ontwerp omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 augustus 2012 tot en met 12 september 2012 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in electronische vorm raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en hieronder.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 12 september 2012 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.