Bekendmaking
11 apr

Verlenging beslistermijn: Peter Paul Rubenslaan 19 MusselkanaalDe beslistermijn van de volgende aanvraag is met maximaal zes weken verlengd: Peter Paul Rubenslaan 19 Musselkanaal, omgevingsvergunning legalisatie bouwen van een bouwwerk van een buitenkeuken, verlenging van zes weken.

U wilt bezwaar maken? Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum en een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.