Bekendmaking
21 sep

Verleend: Krommewijk 14 StadskanaalOp 19 september 2011 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Woonzorg Nederland Projectontwikkeling BV, Postbus 115 in Amstelveen. Het betreft een omgevingsvergunning voor het aanpassen van een draagconstructie en het aanvragen van brandveilig gebruik voor de locatie Krommewijk 14 in Stadskanaal.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 september 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking

Uw beroepsschrift moet u in tweevoud indienen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet u sturen aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen, Postbus 150, 9700 AD in Groningen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.