Bekendmaking
21 sep

Rectificatie: Berkenstraat 2B StadskanaalIn de Kanaalstreek van 14 september 2011 stond onderstaande vergunning per ongeluk onder de subkop 'Ontwerp beschikking'. Dit moet 'Beschikking' zijn. De juiste publicatie is als volgt:

  • Lefier Ontwikkelingsbedrijf, Postbus 63 in Hoogezand. Het betreft een omgevingsvergunning voor het bouwen van een MFA gebouw en het aanvragen van een gebruiksvergunning voor de locatie Berkenstraat 2B in Stadskanaal

U wilt de stukken inzien?

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 september 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

U wilt een beroep instellen?

Tijdens de periode van ter inzage legging kunt u beroep instellen tegen de beschikking. Indien u van mening bent dat u een spoedeisend belang heeft, kunt u ook een voorlopige voorziening indienen. Dit kunt u doen bij de voorzitter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen.

Tegen de beschikking kunt u beroep instellen, als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.