Bekendmaking
14 sep

Ontwerp-omgevingsvergunning Ceresdorp Dideldom - Kathodeweg 11 Stadskanaal, snackdriveBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten:

  • gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
  • bouwen van een bouwwerk
  • het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen

Met deze omgevingsvergunning wordt de realisatie van een snackbar op de hoek van de Kathodeweg en de Electronicaweg mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 september tot en met 26 november 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 26 november 2011 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.

Rectificatie

Op 7 september 2011 is de ontwerpbeschikking Snackdrive Stadskanaal gepubliceerd. Deze publicatie komt te vervallen en wordt vervangen door de publicatie hierboven. Omdat deze publicatie een week later verschijnt, is de periode van ter inzage legging en om een zienswijze kenbaar te maken ook met een week verlengd.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.