Bekendmaking
12 okt

Ontwerp-projectbesluit Landelijk gebied - Vledderhuizen 28Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende besluiten hebben genomen:

  • ter inzage leggen van de ontwerp reguliere bouwvergunning fase 1 voor het realiseren van een kippenschuur aan de Vledderhuizen 28 in Onstwedde
  • ter inzage leggen van het ontwerp projectbesluit Landelijk gebied - Vledderhuizen 28

De ontwerpen zijn, ingevolge artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening, en op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

De ontwerpen liggen vanaf 13 oktober tot en met 23 november 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Het projectbesluit kunt u hieronder ook digitaal raadplegen.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 23 november 2011 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.