Bekendmaking
12 okt

Omgevingsvergunning Ceresdorp - Dideldom - Electronicaweg - KartbaanBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten:

  • gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
  • bouwen van een bouwwerk
  • slopen (gedeeltelijk)

Met deze omgevingsvergunning wordt de realisatie van een indoor-activiteitencentrum aan de Electronicaweg (voormalig Philipsterrein) in Stadskanaal mogelijk gemaakt.

Waar kunt u de omgevingsvergunning inzien?

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 oktober tot en met 23 november 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder ook digitaal raadplegen.

U wilt reageren?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen. Uw schriftelijke beroepschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.