Bekendmaking
16 nov

Omgevingsvergunning Veenstraat 10 StadskanaalBurgemeester en wethouders maken het volgende bekend over de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De volgende omgevingsvergunning is op 14 november 2011 verleend: Vuurwerk Stadskanaal, Veenstraat 10, Stadskanaal, het betreft een omgevingsvergunning voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

U wilt de stukken inzien?

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 november 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

Wie kan beroep instellen?

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking

Uw beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet u sturen aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten, verwijzen wij u naar de website van de rechtbank .


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.