Bekendmaking
16 nov

Omgevingsvergunning Stadskanaal Ceresdorp Dideldom - Kathodeweg 11, snackdriveBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten:

  • gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
  • bouwen van een bouwwerk
  • het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen

Met deze omgevingsvergunning wordt de realisatie van een snackbar op de hoek van de Kathodeweg en de Electronicaweg mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 november tot en met 28 december 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder ook digitaal inzien of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U wilt reageren?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen.

Uw schriftelijk beroepschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.