Bekendmaking
09 nov

Beukenhof 1 MusselkanaalBurgemeester en wethouders van Stadskanaal maken het volgende bekend over de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De volgende omgevingsvergunning is verleend: Beukenhof 1, 9581 DH Musselkanaal, Gebruiksbesluit, Sloop bouwverordening, het slopen van een zorgvleugel van twee bouwlagen en bouwen van een zorgcentrum en zorgappartementen.

De beschikking is ten opzicht van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

U wilt de stukken inzien?

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 november 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

U wilt beroep instellen?

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking

Uw beroepsschrift moet u in tweevoud indienen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrect, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet u sturen aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen, Postbus 150, 9700 AD in Groningen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.