Bekendmaking
11 mei

Verleend: Stelmaker 19 StadskanaalOp 3 mei 2011 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Stelmaker 19, 9502EG Stadskanaal, Bouwen, het bouwen van een bedrijfspand

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 mei 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum besluit bezwaar maken. Uw bezwaar moet de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, het besluit waartegen u bezwaar maakt, motivatie en datum en handtekening. Uw bezwaar stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.