Bekendmaking
25 mei

Ontwerp-omgevingsvergunning Stadskanaal Noord - MAC (rectificatie)Per ongeluk is op 18 mei 2011 gepubliceerd dat de ontwerp - omgevingvergunning ‘Ceresdorp en Dideldom – Kartbaan’ ter inzage ligt. Dit moet zijn ontwerp – omgevingvergunning ‘Stadskanaal Noord – MAC’. De tekst behorende bij deze ontwerp-omgevingsvergunning luidt als volgt:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’. Met deze omgevingsvergunning wordt een gedeelte van het agrarische perceel grenzend aan de huidige MAC racebaan bestemd voor het verleggen van de MAC racebaan.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 mei tot en met 6 juli 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning hieronder ook inzien, of op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 6 juli 2011 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: rectificatie

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.