Bekendmaking
18 mei

Ontwerp-omgevingsvergunning Stadskanaal Kern - Brabantselaan 22Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘bouwen’ en voor de activiteit ‘gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ voor het realiseren van vijf woningen aan de Brabantselaan in Stadskanaal.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 mei tot en met 29 juni 2011 ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning ook inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

U wilt reageren?

U kunt tot en met 29 juni 2011 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.