Bekendmaking
29 jun

Verleend: Korenmolen 10 MusselOp 16 juni 2011 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Korenmolen 10, 9584BC Mussel, Bouwen, Ontheffing binnen- buitenplanse afwijking, het bouwen van een twee onder een kap woning met uitbouwen. 

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 juni 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum besluit bezwaar maken. Uw bezwaar moet de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, het besluit waartegen u bezwaar maakt, motivatie en datum en handtekening. Uw bezwaar stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.