Bekendmaking
29 jun

Ontwerpbeschikking: Scheepswerfkade 1C StadskanaalDe volgende ontwerpbeschikking ligt ter inzage: Scheepswerfkade 1C, 9503PA Stadskanaal, Bouwen, Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan, legaliseren van een tijdelijke woonunit tot uiterlijk 21 januari 2012.

U wilt de stukken inzien?

De aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juni 2011 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van team Ruimte op het gemeentehuis.

U wilt een zienswijze indienen?

Tijdens de periode van ter inzage legging kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. Uw zienswijze stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal. U kunt uw zienswijze ook mondeling inbrengen. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de heer J. de Vries, (0599) 631 436 (tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

Geen beroep mogelijk

Wij maken u erop attent dat u nu geen beroep kunt instellen. Tegen de uiteindelijke beschikking kunt u beroep instellen, als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.