Bekendmaking
15 jun

Omgevingsvergunning Stadskanaal Kern - ScoutingBurgemeester en wethouders maken bekend dat de omgevingsvergunning ‘Stadskanaal Kern – Scouting’ ongewijzigd is verleend. De omgevingsvergunning maakt de bouw van een scoutinggebouw aan de Dwarsweg op het grasveld nabij de Rode loper in Stadskanaal mogelijk.

Waar kunt u de omgevingsvergunning inzien?

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 juni tot en met 27 juli 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U wilt reageren?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Uw schriftelijk beroepsschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.