Bekendmaking
06 jul

Ontwerpbeschikking: Berkenstraat StadskanaalBurgemeester en wethouders van Stadskanaal maken het volgende bekend over de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De volgende ontwerpbeschikking ligt ter inzage: Berkenstraat ongenummerd, 9501HN Stadskanaal, kadastraal bekend Gemeente Wildervank, sectie E, nummer 3501, Bouwen, Brandveilig Gebruik, het bouwen van een MFA, 30 juni 2011.

U wilt de stukken inzien?

De aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 juli 2011 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van team Ruimte in het gemeentehuis van Stadskanaal.

U wilt een zienswijze indienen?

Tijdens de periode van ter inzage legging kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. Uw zienswijze stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal. U kunt uw zienswijze ook mondeling inbrengen. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de heer J. de Vries, T (0599) 631 436 (tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

Geen beroep mogelijk

Wij maken u erop attent dat u nu geen beroep kunt instellen. Tegen de uiteindelijke beschikking kunt u beroep instellen, als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.