Bekendmaking
20 jul

Omgevingvergunning Stadskanaal Kern – Brabantselaan 22Burgemeester en wethouders maken bekend dat de omgevingsvergunning ‘Stadskanaal Kern – Brabantselaan 22’ ongewijzigd is verleend. De omgevingsvergunning maakt het afwijken van het bestemmingsplan en de bouw van vijf patiowoningen op de hoek Brabantselaan / Meierijlaan in Stadskanaal mogelijk.

Waar kunt u de omgevingsvergunning inzien?

De verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 juli tot en met 31 augustus 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder ook in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt reageren?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen.

Uw schriftelijk beroepsschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: aanlegvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.