Bekendmaking
27 jul

Omgevingsvergunning Stadskanaal Noord – MACBurgemeester en wethouders maken bekend dat de omgevingsvergunning ‘Stadskanaal Noord – MAC’ ongewijzigd is verleend. Met deze omgevingsvergunning wordt een gedeelte van het agrarische perceel grenzend aan de huidige MAC racebaan bestemd voor het verleggen van de MAC racebaan.

Waar kunt u de omgevingsvergunning inzien?

De verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 28 juli tot en met 7 september 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder ook in elektronische vorm raadplegen.

U wilt reageren?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Uw schriftelijk beroepsschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.