Bekendmaking
14 dec

Projectbesluit Landelijk gebied - Vledderhuizen 28Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende besluiten hebben genomen:

  • het projectbesluit als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.0037.PB1004-vs01 en bijbehorende stukken ongewijzigd vaststellen;
  • ongewijzigd verlenen van een bouwvergunning 1ste fase voor de bouw van een kippenschuur aan de Vledderhuizen 28 in Onstwedde;
  • geen exploitatieplan opstellen.

Het projectbesluit en de bouwvergunning 1ste fase zijn, ingevolge van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, en op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt.

U wilt de stukken inzien?

Het projectbesluit en de bouwvergunning 1ste fase liggen vanaf 15 december 2011 tot en met 25 januari 2012 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Het projectbesluit kunt u  hieronder ook digitaal raadplegen.

U wilt een beroep instellen?

Diegene die een zienswijze heeft ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen.

Uw schriftelijke beroepschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type:

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.