Bekendmaking
07 dec

Ontwerpbeschikking: Ceresstraat 2A StadskanaalBurgemeester en wethouders maken bekend het volgende bekend over de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De volgende ontwerpbeschikking ligt ter inzage: Ceresstraat 2A, 9502 AE Stadskanaal, Bouwen, Monument, uitbreidings gebruiksmogelijkheden in relatie met het streekhistorisch centrum, 29 november 2011.

U wilt de stukken inzien?

De aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 december 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

U wilt een zienswijze indienen?

Tijdens de periode van ter inzage legging kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. Uw zienswijze stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal. U kunt u zienswijze ook mondeling inbrengen. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd, na telefonische afspraak met mevrouw J. Prins (0599) 631 436 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur).

Geen beroep mogelijk

Wij maken u erop attent dat u nu geen beroep kunt instellen. Tegen de uiteindelijke beschikking kunt u beroep instellen, als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.