Bekendmaking
28 dec

Omgevingsvergunning Landelijk gebied - N366 reconstructie oprit ExloërwegBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de omgevingsvergunning 'Landelijk gebied - N366 reconstructie oprit Exloërweg' hebben verleend. Met deze omgevingsvergunning wordt het ongelijkvloers maken van de kruising N366/Exloërweg mogelijk maakt.

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 december 2011 tot en met 8 februari 2012 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder ook digitaal inzien.

U wilt reageren?

Indieners van een zienswijze of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen.

Uw schriftelijk beroepschrift kunt u sturen naar de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen in te dienen.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.