Bekendmaking
03 aug

Verleend: Hoekselaan 32 StadskanaalOp 27 juli 2011 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Hoekselaan 32, 9501BK Stadskanaal, Sloop bouwverordening, verwijderen van een asbesthoudende hemelwaterafvoer.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 augustus 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum besluit bezwaar maken. Uw bezwaar moet de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, het besluit waartegen u bezwaar maakt, motivatie en datum en handtekening. Uw bezwaar stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.