Bekendmaking
17 aug

Ontwerpbeschikking: Beukenhof 1 MusselkanaalBurgemeester en wethouders van Stadskanaal maken het volgende bekend over de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De volgende ontwerpbeschikking ligt ter inzage: Beukenhof 1, 9581 DH Musselkanaal, Bouwen, Gebruiksbesluit, Sloop bouwverordening, het slopen van een zorgvleugel van twee bouwlagen en bouwen van een zorgcentrum en zorgappartementen, 9 augustus 2011.

U wilt de stukken inzien?

De aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 augustus 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

U wilt een zienswijze indienen?

Tijdens de periode van ter inzage legging kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. Uw zienswijze stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal. U kunt uw zienswijze ook mondeling inbrengen. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met mevrouw J. Prins. U kunt haar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bereiken via telefoonnummer 0599 - 631 436.

Geen beroep mogelijk

Wij maken u erop attent dat u nu geen beroep kunt instellen. Tegen de uiteindelijke beschikking kunt u beroep instellen, als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.