Bekendmaking
03 aug

Ontwerp-projectbesluit Landelijk gebied – Noorderdiep 19 en reguliere bouwvergunning 1ste faseBurgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij de volgende besluiten hebben genomen:

  • ter inzage leggen van de reguliere bouwvergunning 1ste fase voor het realiseren van een uitloopren aan het Noorderdiep 19 in Stadskanaal
  • ter inzage leggen van het ontwerp projectbesluit ‘Landelijk gebied – Alteveersterweg 6’

Het ontwerp projectbesluit en de bouwvergunning 1ste fase zijn, ingevolge artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening, en op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerp – projectbesluit (inclusief de bijbehorende stukken) en de reguliere bouwvergunning 1ste fase liggen vanaf 4 augustus tot en met 14 september 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning hieronder in elektronische vorm raadplegen.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 14 september 2011 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.