Bekendmaking
13 apr

Verleend: Tinnegieter 32 StadskanaalBurgemeester en wethouders van Stadskanaal maken het volgende bekend over de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De volgende omgevingsvergunning is verleend: Tinnegieter 32, 9502EX Stadskanaal, Bouwen, Gebruik bestemmingsplan, het bouwen van een bedrijfswoning, 4 april 2011.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

Uw beroepsschrift moet u in tweevoud indienen bij de rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet u sturen aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen, Postbus 150, 9700 AD in Groningen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.