Bekendmaking
06 apr

Ontwerpbeschikking: Wilhelminalaan 1 StadskanaalBurgemeester en wethouders van Stadskanaal maken het volgende bekend over de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De volgende ontwerpbeschikking ligt ter inzage: Wilhelminalaan 1, 9503KW Stadskanaal, Bouwen, Gebruiksbesluit, het verbouwen van de woning en kerkzaal, plaatsen van een fietsenoverkapping, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en brandveilig gebruik, 31 maart 2011.

Deze publicatie vervangt de publicatie van woensdag 30 maart 2011.

U wilt de stukken inzien?

De aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 31 maart 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal.

U wilt een zienswijze indienen?

Tijdens de periode van ter inzage legging kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. Uw zienswijze stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC in Stadskanaal. U kunt uw zienswijze ook mondeling inbrengen. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de heer J. de Vries, T (0599) 631 436 (tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

Geen beroep mogelijk

Wij maken u erop attent dat u nu geen beroep kunt instellen. Tegen de uiteindelijke beschikking kunt u beroep instellen, als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.