Bekendmaking
06 apr

Ontwerp-omgevingsvergunning Stadskanaal Kern – Scouting



Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘bouwen’ en voor de activiteit ‘gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ voor de bouw van een scoutinggebouw aan de Dwarsweg op het grasveld nabij de Rode loper in Stadskanaal.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 april tot en met 18 mei 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de ontwerp - omgevingsvergunning ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 18 mei 2011 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Omgevingsvergunningen
Type: omgevingsvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.