Bekendmaking
15 jan

Besluit Mer-beoordeling Ondersteveenweg 15 en 17 in MusselBurgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij op 3 december 2013 hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld ten behoeve van de aanvraag om aanpassing van het bestemmingsplan en bouw van een stal bij de inrichting van J. Verweij, Ondersteveenweg 15 en 17 in Mussel voor het uitbreiden van de inrichting met een stal.

Het besluit en alle andere stukken liggen met ingang van 16 januari tot en met 26 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Indien u bezwaren tegen deze m.e.r-beoordelingsbesluit heeft, kunt u uw bezwaren kenbaar maken tijdens de bestemmingsplanprocedure .


Extra informatie

Soort: Milieu
Type: milieu-informatie

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.