Informatie

Paginalijst

15jan Ceresstraat 4a Stadskanaal
Bij de balie van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis ligt vanaf vandaag ter inzage: Meldingen op basis van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer van: veranderen van de inrichting Crematorium Cereshof in Stadskanaal.

15jan Besluit Mer-beoordeling Ondersteveenweg 15 en 17 in Mussel
B&W hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld tbv de aanvraag om aanpassing van het bestemmingsplan en bouw van een stal bij J. Verweij, Ondersteveenweg 15, 17 Mussel voor het uitbreiden van de inrichting met een stal.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal