Bekendmaking
20 mrt

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit: Tinnegieter 54 StadskanaalBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding op basis van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer hebben geaccepteerd en daaraan maatwerkvoorschriften met betrekking tot de geluidemissie hebben verbonden: Oprichting van Zandstra Schilderwerken B.V., Tinnegieter 54, 9502 EX in Stadskanaal, 14 maart 2013.

De betreffende stukken liggen vanaf 21 maart 2013 tot en met 2 mei 2013 ter inzage bij de publieksbalie van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.

U wilt bezwaar maken?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum en een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.


Extra informatie

Soort: Milieu
Type: milieuvergunning

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.