Bekendmaking
03 nov

Ontwerp omgevingsvergunning ‘Landelijk gebied, Holte 80’ en ontwerp wijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Holte 80’Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij het wijzigingsplan Landelijk gebied, Holte 80 ter inzage leggen. Tevens leggen zij de ontwerp omgevingsvergunning Landelijk gebied, Holte 80 ter inzage. Met het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning wordt een vormverandering van het bouwvlak en de bouw van een loods mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning inzien?

De ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 3 november tot en met 14 december 2016 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op ruimtelijkeplannen.nl waar het te vinden is onder NL.IMRO.0037.WZ1501-on01en NL.IMRO.0037.OV1501-on01

U wilt een zienswijze indienen?

U kunt tot en met 14 december 2016 uw zienswijze kenbaar maken. U kunt digitaal een zienswijze indienen via de website: www.stadskanaal.nl/Regelen-en-aanvragen/Klachten-en-bezwaar/Zienswijze-indienen . U kunt dit ook schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt mondeling een zienswijze indienen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 631.
Deze procedure wordt doorlopen conform de coördinatieregeling 2009 van de gemeente Stadskanaal. Dit betekent dat er één procedure wordt doorlopen voor wijzigingsplan en omgevingsvergunning. U kunt daarom met één zienswijze reageren op de gehele procedure.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: omgevingsvergunning

Gerelateerde documenten

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.