Bekendmaking
23 mrt

Ontwerp bestemmingsplan ‘Stadskanaal Kern, Acaciahage’Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Stadskanaal Kern, Acaciahage’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Met dit ontwerp wordt de bouw van een onderwijsvoorziening in twee bouwlagen mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het ontwerp inzien

Het ontwerp en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 maart tot en met 5 mei 2016 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Ook kunt u het ontwerp in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.BP1506-on01

U wilt reageren?

U kunt tot en met 5 mei 2016 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 631. Indien u een zienswijze heeft ingediend wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type:

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.