Bekendmaking
27 jul

Wijziging ontwerp omgevingsvergunning Dalweg 8aBurgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij voornemens zijn om het wijzigingsplan ‘Landelijk gebied, Dalweg 8 A’ te verlenen. Tevens zijn zij voornemend om de omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Dalweg 8 A” te verlenen. Met het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning wordt de uitbreiding van een agrarisch bedrijf en bouw voor een niwue melkveeligboxenstal mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning inzien?

De beschikking en het wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf > tot en met > voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl  en www.ruimtelijkeplannen.nl/2 

U wilt een zienswijze indienen?

U kunt tot en met > uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 631.

Deze procedure wordt doorlopen conform de coördinatieregeling 2009 van de gemeente Stadskanaal. Dit betekent dat er één procedure wordt doorlopen voor wijzigingsplan en omgevingsvergunning. U kunt daarom met één zienswijze reageren op de gehele procedure.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.