Bekendmaking
05 nov

Vastgesteld bestemmingsplan Onstwedde, Alteveer en Mussel - Landlaan JabbingelaanBurgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend, dat het bestemmingsplan ‘Onstwedde, Alteveer en Mussel - Landlaan Jabbingelaan’ op 26 oktober 2015 is vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van een woonzorgvoorziening aan de Landlaan mogelijk gemaakt en het pand aan de Jabbingelaan bestemd tot twee woningen.

U wilt het bestemmingsplan inzien?

Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 6 november tot en met 18 december 2015 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het bestemmingsplan hieronder in elektronische vorm raadplegen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Voor het indienen van beroep worden griffierechten geheven.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Gerelateerde documenten

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.