Bekendmaking
28 mei

Vaststelling bestemmingsplan ‘Musselkanaal, Marktstraat 99-103'Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend, dat het bestemmingsplan 'Musselkanaal, Marktstraat 99-103' op 19 mei 2014 ongewijzigd is vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de reeds vergunde nieuwbouw en uitbreiding van de supermarkt aan de Marktstraat 101 bestemd. Daarnaast worden de bouwmogelijkheden aan de (voormalige) Marktstraat 99 wegbestemd.

Waar wilt het bestemmingsplan inzien?

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 mei tot en met 10 juli 2014 voor een ieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het bestemmingsplan hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Voor het indienen van beroep worden griffierechten geheven.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.