Bekendmaking
15 jan

Vooraankondiging bestemmingsplan en coördinatiebesluit Ondersteveenweg 15 en 17 in MusselBurgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Ondersteveenweg 15 en 17’ wordt voorbereid. Met dit bestemmingsplan wordt het planologisch mogelijk gemaakt om een extra stal toe te voegen bij het aanwezige varkenshouderijbedrijf aan de Ondersteveenweg 15 en 17 in Mussel.

Coördinatieregeling

Bij dit bestemmingsplan wordt de coördinatieregeling 2009, zoals in werking getreden op 8 oktober 2009, toegepast. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor dit initiatief gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Voor dit initiatief gaat het om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de activiteit bouw (van de nieuwe stal).

Het is niet mogelijk tegen deze vooraankondiging bezwaar of beroep in te stellen. Gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen wordt tijdens de periode van de ter inzage ligging van de ontwerpbesluiten geboden.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.