Bekendmaking
12 feb

Ontwerp-bestemmingsplan Musselkanaal, Marktstraat 99-103Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan 'Musselkanaal, Marktstraat 99-103' gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Met dit ontwerp wordt de reeds vergunde nieuwbouw en uitbreiding van de supermarkt aan de Marktstraat 101 in Musselkanaal bestemd. Daarnaast worden de bouwmogelijkheden aan de (voormalige) Marktstraat 99 wegbestemd.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerp en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 februari tot en met 26 maart 2014 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp hieronder in elektronische vorm raadplegen.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 26 maart 2014 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.