Bekendmaking
24 dec

Vaststelling bestemmingsplan 'Onstwedde, Alteveer en Mussel, Tuinlaan’Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Onstwedde, Alteveer en Mussel, Tuinlaan’ door de gemeenteraad op 15 december 2014 is vastgesteld. Met het bestemmingsplan worden aan de Tuinlaan acht bouwkavels bestemd voor vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Tevens wordt het achterliggende groen bestemd tot Tuin.

U wilt het bestemmingsplan inzien?

Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 26 december 2014 tot en met 5 februari 2015 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. Tevens kunt u het bestemmingsplan hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Voor het indienen van beroep worden griffierechten geheven.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.