Bekendmaking
09 apr

Ontwerp-bestemmingsplan Musselkanaal, Kruisstraat tussen 45 en 45aBurgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Musselkanaal, Kruisstraat tussen 45 en 45a ' en de ontwerp beschikking ‘besluit hogere waarde ingevolge de wet Geluidhinder’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Met het bestemmingsplan en de beschikking worden een woning en één hectare bos planologisch mogelijk gemaakt.

Waar kunt u de ontwerpen inzien?

Het ontwerp bestemmingsplan, de bijbehorende stukken én de ontwerp beschikking liggen vanaf 9 april tot en met 21 mei 2014 voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp bestemmingsplan hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 21 mei 2014 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.