Bekendmaking
09 apr

Ontwerp-bestemmingsplan Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan 'Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2' gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Met dit ontwerp wordt een drietal percelen voor agrarisch gebruik bestemd in het kader van de herinrichting van de EHS Westerwolde.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerp en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 april tot en met 21 mei 2014 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerp inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 21 mei 2014 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436. Indien u een zienswijze heeft ingediend wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze mondeling toe te lichten aan een afvaardiging van de gemeenteraad (hoorcommissie).


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.