Bekendmaking
20 mrt

Voorbereiding herziening bestemmingsplan Cereswijk en DideldomOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders kennis van het voorbereiden van een bestemmingsplan voor het gebied Cereswijk en Dideldom. Het plangebied wordt begrensd door de Brugstraat aan de noordzijde, de grens met de provincie Drenthe aan de westzijde, de Exloërweg aan de zuidzijde en door het Tweede Boerendiep, de bebouwing aan de Groene Zoom en de lintbebouwing langs de Oosterstraat aan de oostzijde.

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0037.BP0804. Het plan voorziet in actualisering van de verbeelding en de regels.

Op dit moment kunnen nog geen inspraakreacties of zienswijzen worden ingediend. Over het beleidsvoornemen vindt vooroverleg plaats met betrokken instanties. Op het moment dat het plan voor inspraak wordt vrijgegeven worden de stukken zes weken ter inzage gelegd. Dit wordt dan afzonderlijk bekendgemaakt.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.