Bekendmaking
05 jun

Voorontwerp bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom, gemeente StadskanaalBurgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Cereswijk en het bedrijventerrein Dideldom.

Het nieuwe bestemmingsplan vervangt na vaststelling het nu geldende bestemmingsplan ‘Ceresdorp en Dideldom’ en het noordelijk deel van het bestemmingsplan ‘Musselkanaal’. Het plangebied wordt begrensd door de Brugstraat aan de noordzijde, de grens met de provincie Drenthe aan de westzijde, de Exloërweg aan de zuidzijde en door het Tweede Boerendiep, de bebouwing aan de Groene Zoom en de lintbebouwing langs de Oosterstraat aan de oostzijde.

Het voorontwerp gaat uit van het bestaande legale gebruik en bebouwing. Het is mogelijk dat de nu geldende bestemmingplannen meer mogelijkheden bieden dan nu wordt benut. Totdat het plan als ontwerp ter inzage wordt gelegd kunnen die mogelijkheden nog worden benut.

Waar kunt u het voorontwerp inzien?

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 6 juni tot en met 17 juli 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 en tijdens de openingsuren in het Buurthuis De Stobbe, Akkerweg 2 in Stadskanaal. U kunt het plan hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op  ruimtelijke plannen.

U wilt reageren ?

U kunt tot en met 17 juli 2013 uw inspraakreactie kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dat ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.

Inspraak- en inloopbijeenkomst

Op 25 juni 2013 is er inloop- en inspraakbijeenkomst in het Buurthuis De Stobbe, Akkerweg 2 van 16.00 tot 19.00 uur. Belangstellenden zijn daar welkom om kennis te nemen van het voorontwerp bestemmingsplan en om een toelichting te krijgen. Ook kunt u daar een inspraakreactie geven.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.