Bekendmaking
05 jun

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Landelijk gebied – Vledderweg 31aBurgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Landelijk gebied – Vledderweg 31a’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Met dit wijzigingsplan wordt voor het perceel Vledderweg 31a te Vledderveen de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Waar kunt u het vastgestelde wijzigingsplan inzien?

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 juni tot en met 18 juli 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het wijzigingsplan in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl

U wilt reageren?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.