Bekendmaking
12 jun

Ontwerp – omgevingsvergunning: Braamberg 5Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Met deze omgevingsvergunning wordt het agrarisch gebruik van het perceel Braamberg 5 in Mussel gewijzigd in gebruik uitsluitend ten dienste van wonen.

U wilt het ontwerp inzien?

De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 juni tot en met 24 juli 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 24 juli 2013 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.