Bekendmaking
13 feb

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Landelijk gebied - Barkhoornweg 1 OnstweddeBurgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij het wijzigingsplan Landelijk gebied - Barkhoornweg 1 gewijzigd hebben vastgesteld. Met dit wijzigingsplan wordt voor het perceel Barkhoornweg 1 in Onstwedde de bestemming 'Agrarisch' gewijzigd in de bestemming 'Wonen'.

Wat is er gewijzigd?

Naar aanleiding van een ingekomen zienswijze is aan de fysieke veiligheidsparagraaf een onderdeel omtrent het Provinciaal Basisnet Groningen toegevoegd. Deze toevoeging heeft geen invloed op de aangevraagde bestemmingswijziging.

U wilt het wijzigingsplan inzien?

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 februari tot en met 28 maart 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het ontwerp hieronder in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen.

U wilt reageren?

Degene die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijziging die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht kunnen eveneens beroep instellen. Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de AbRS een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.