Bekendmaking
10 apr

Ontwerp wijzigingsplan Landelijk gebied – Vledderweg 31a StadskanaalBurgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat, gelet op het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, zij toepassing willen geven aan de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’. Met dit wijzigingsplan wordt voor het perceel Vledderweg 31a in Vledderveen de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerp-wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 april tot en met 22 mei 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het ontwerp in elektronische vorm ook raadplegen en verkrijgen op: www.ruimtelijkeplannen.nl

U wilt reageren?

U kunt tot en met 22 mei 2013 uw zienswijze kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: bestemmingsplan

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.