Bekendmaking
24 apr

Ontwerp - beheersverordening “Bedrijvenpark Stadskanaal”Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat een beheersverordening voor het gebied van het Bedrijvenpark Stadskanaal wordt voorbereid. Het gebied wordt globaal begrensd door de Nautilusweg, de N366, de Kijlsterweg en de achterzijde van de percelen aan de Oosterstaat. De beheersverordening vervangt het nu geldende bestemmingsplan “Stadskanaal bedrijvenpark”. In de beheersverordening worden de regels omtrent bouw en gebruik uit het huidige bestemmingsplan opnieuw vastgelegd.

Waar kunt u de ontwerp - beheersverordening inzien?

Het ontwerp ligt vanaf 25 april tot en met 5 juni 2013 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het ontwerp ook in elektronische vorm raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

U wilt reageren?

U kunt tot en met 5 juni 2013 uw inspraakreactie kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door te bellen voor een afspraak naar (0599) 631 436.

Inspraak- en inloopbijeenkomst

Op woensdag 15 mei 2013 is er een inloop- en inspraakbijeenkomst in het bedrijfsverzamelgebouw, Tinnegieter 50A van 16.00 tot 19.00 uur. Belangstellenden zijn daar welkom om kennis te nemen van het ontwerp en een toelichting te krijgen op de verordening. Ook kunt u een inspraakreactie geven.


Extra informatie

Soort: Bestemmingsplannen
Type: verordeningen en reglementen

Mijn bekendmakingen

Zoeken de bekendmakingen bij u in de buurt.